Základní údaje:

Název: FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 24175013
Sídlo: Štětkova 1638 / 18
140 00 Praha 4
Zapsána dne 24.10.2011 pod značkou: B 17610, Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.